Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 7. 2016

2015000075

125,76 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

27. 7. 2016

2015000074

7,80 EUR

Ministerstvo vnútra SR

obec

27. 7. 2016

2015000073

14,40 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000072

465,00 EUR

EkoSem-Stanislav Seman

obec

27. 7. 2016

2015000071

490,00 EUR

EkoSem-Stanislav Seman

obec

27. 7. 2016

2015000070

510,00 EUR

EkoSem-Stanislav Seman

obec

27. 7. 2016

2015000069

615,00 EUR

EkoSem-Stanislav Seman

obec

27. 7. 2016

2015000068

112,40 EUR

Železiarstvo

obec

27. 7. 2016

2015000067

148,38 EUR

Blichár Prešov, s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000066

1 243,83 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000065

33,98 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

27. 7. 2016

2015000064

1 071,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

27. 7. 2016

2015000063

16,57 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2015000062

18,23 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2015000061

15,98 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2015000060

0,59 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

27. 7. 2016

2015000059

90,15 EUR

Presnet s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000058

196,64 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000057

39,60 EUR

Fura s r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000056

82,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000055

124,99 EUR

Východoslovenská distribučná

obec

27. 7. 2016

2015000054

2 244,00 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

27. 7. 2016

2015000053

8 544,00 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

27. 7. 2016

2015000052

12 995,68 EUR

Jaroslav Glankovič

obec

27. 7. 2016

2015000051

33,50 EUR

Slovgram

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4301-4325 z 4526

Zverejňovanie

Prezidentské voľby 2024

voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.