Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 2. 2021

Kúpna zmluva č. 28012021

Kúpna zmluva č. 28012021

35 209,20 EUR

GASTMA s. r. o.

Obec Mirkovce

17. 2. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

8 364,00 EUR

ALVEST MONT MIDDLE EAST, s.r.o

Obec Mirkovce

17. 2. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 796,00 EUR

Wenge s. r. o.

Obec Mirkovce

15. 2. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 4

0,00 EUR

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

2. 2. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

35 848,00 EUR

MVM Group, s. r. o.

Obec Mirkovce

2. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

12 730,00 EUR

VÁHOPROJEKT s. r. o.

Obec Mirkovce

28. 1. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 900,00 EUR

ABIZ s. r. o.

Obec Mirkovce

26. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

100,00 EUR

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Obec Mirkovce

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Mirkovce

30. 11. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

Dodatok č. 1

35 999,99 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

19. 11. 2020

Dohoda č. 20/37/010/189

Dohoda č. 20/37/010/189

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

19. 11. 2020

Dohoda č. 20/37/012/452

Dohoda č. 20/37/012/452

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

20. 10. 2020

Dohoda č. 20/37/012/223

Dohoda č. 20/37/012/223

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

19. 10. 2020

Kúpna zmluva 4/2020

Kúpna zmluva 4/2020

390,00 EUR

Jiři Koči

Obec Mirkovce

15. 10. 2020

Dohoda č. 20/37/010/84

Dohoda č. 20/37/010/84

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

5. 10. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

20 250,00 EUR

Márius Uhrin

Obec Mirkovce

5. 10. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Milan Lazor

Obec Mirkovce

10. 9. 2020

Zmluva o dielo č. 9/2020

Zmluva o dielo č. 9/2020

35 999,99 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

2. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí služieb 1/2020

Zmluva o poskytnutí služieb 1/2020

1,20 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

19. 8. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve 12859105

31,50 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Mirkovce

13. 7. 2020

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

360,00 EUR

eSYST, s. r. o.

Obec Mirkovce

1. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní technickej služby

Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 2502_202

5 812,55 EUR

STOP LUP, s. r. o.

Obec Mirkovce

25. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve

Dodatok č. 1

4 650,04 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov

Obec Mirkovce

8. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva č. 3/2020

65,23 EUR

Mesto Košice

Obec Mirkovce

1. 6. 2020

Zmluva o dielo č. 8/2020

Zmluva o dielo č. 8/2020

12 790,00 EUR

gadas group, s. r. o.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 284

Zverejňovanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.