Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.08.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov

245,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

23.07.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Anton Straka, Štefan Straka

Obec Mirkovce

12.07.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

69,00 EUR

Monika Jenčová

Obec Mirkovce

01.07.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

527 930,65 EUR

EKO SVIP, s. r. o.

Obec Mirkovce

19.06.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

105,60 EUR

Disig, a. s.

Obec Mirkovce

18.06.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok

30,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

17.06.2019

Zmluva 2/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 2/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov

65,23 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Mirkovce

07.06.2019

Dodatok č. 1 k dohode

Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

07.06.2019

Dohoda o skončení dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Dohoda o skončení dohody č. 19/37/52A/19

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

06.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

110,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

Obec Mirkovce

06.06.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

33,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

Obec Mirkovce

17.05.2019

Zmluva o dielo č. 2/19

Zmluva o dielo č. 2/19

2 252,90 EUR

Matúš Piskura

Obec Mirkovce

13.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 39 856

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

09.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 1/2019

130,46 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

18.04.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 19/37/010/028

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

10.04.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2019A6298-1

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

Obec Mirkovce

10.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

20,00 EUR

Mgr. Tatiana Frištiková - advokátka

Obec Mirkovce

05.04.2019

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých

Licenčná zmluva

388,91 EUR

ARIAN - SK s. r. o.

Obec Mirkovce

05.04.2019

Poistná zmluva

5190048083

16,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

04.04.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Hirekon, s r.o.

Obec Mirkovce

25.03.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 19/37/012/35

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

20.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1/19

1

172,35 EUR

Filip Šutko

Obec Mirkovce

20.03.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Dohoda č. 19/37/052/ 90

1 320,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

06.03.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 1/19

0,00 EUR

Filip Šutko

Obec Mirkovce

06.03.2019

Dodatok k Zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov

2

3 672,20 EUR

Obec Mirkovce

NATUR - PACK, a. s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: