Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 1. 2023

DF2022/428

exteriérové vybavenie MŠ

35 868,00 EUR

MVM Group, s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/426

materiál do kuchyne MŠ

100,57 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/425

materiál do školskej jedálne

103,33 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/424

prenájom rohože

54,41 EUR

Lindstrom

obec

17. 1. 2023

DF2022/423

školenie

60,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/422

za telefóny

89,34 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

17. 1. 2023

DF2022/421

verejné osvetlenie

147,71 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/420

energia OcÚ

380,99 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/419

verejné osvetlenie

146,28 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/418

nadstavec na čistiareň pre domové ČOV

80,40 EUR

Ing. Vladimír Snopek -AQUATECH

obec

17. 1. 2023

DF2022/417

za plyn - MŠ

1 134,70 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/416

informačný systém URBIS

410,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/415

drvené kamenivo na posyp

638,14 EUR

Agromelio, s r.o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/414

príslušenstvo na zapojenie kuchyne do MŠ

135,60 EUR

EUROGASTROP, s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/413

plechy do konvektomatu

54,82 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/412

fólia a misky na obedy

1 039,81 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/411

baliaci stroj na obedy

1 034,92 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/408

poskytovanie internetu

16,60 EUR

M. S. Profi, s. r. o.

obec

17. 1. 2023

DF2022/407

za energiu

664,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/406

za energiu ZŠ

673,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/405

za energiu

633,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/404

energia

435,00 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/403

za plyn OcÚ

508,30 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/402

za plyn ZŠ

1 708,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

17. 1. 2023

DF2022/401

potraviny ŠJ

250,96 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 401-425 z 4169

Zverejňovanie

Voľby do NRSR 2023

voľby

Výročná správa obce

správa

                Výročná správa 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.