Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 7. 2022

2022000191

79,97 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

20. 7. 2022

2022000190

155,36 EUR

APL plus, s r.o.

obec

20. 7. 2022

2022000189

211,20 EUR

Ing. Vladimír Škvarek

obec

20. 7. 2022

2022000188

535,00 EUR

A. H. Company s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000187

565,00 EUR

A. H. Company s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000186

702,72 EUR

KOSIT a. s.

obec

20. 7. 2022

2022000185

43,68 EUR

KOSIT a. s.

obec

20. 7. 2022

2022000184

313,80 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000183

1 044,70 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000182

1 673,76 EUR

VEDOS, s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000181

13,00 EUR

Sponka s. r. o.

obec

20. 7. 2022

2022000180

300,00 EUR

Oto Nándraži

obec

20. 7. 2022

2022000179

960,00 EUR

Hirekon, s r.o.

obec

20. 7. 2022

2022000178

46,80 EUR

osobnyudaj.sk, s. r. o.

obec

9. 6. 2022

2022000177

1 766,70 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

9. 6. 2022

2022000176

237,90 EUR

Cmarová Ľudmila

obec

9. 6. 2022

2022000175

95,00 EUR

Stanislav Škorica - PRIMA

obec

9. 6. 2022

2022000174

120,00 EUR

ATH - PO Trade s. r. o.

obec

9. 6. 2022

2022000173

6 550,00 EUR

Ing.arch.ViktorMalinovský

obec

9. 6. 2022

2022000172

61,50 EUR

B. I. B. EUROTECHNIKA s. r. o.

obec

9. 6. 2022

2022000171

2 095,00 EUR

Doxx-stravné lístky

obec

9. 6. 2022

2022000170

61,48 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

9. 6. 2022

2022000169

540,00 EUR

Mesto Prešov

obec

9. 6. 2022

2022000168

38,09 EUR

Lindstrom

obec

9. 6. 2022

2022000167

1 675,67 EUR

AITEC, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 426-450 z 3957

Zverejňovanie

Zápis detí MŠ Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram 2023 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.