Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Faktúry

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 1. 2024

DF2023/363

správne poplatky

365,00 EUR

Mesto Prešov

obec

31. 1. 2024

DF2023/362

IT - oprava

90,20 EUR

Oto Nándraži

obec

31. 1. 2024

DF2023/361

renovácia počítača

100,00 EUR

Oto Nándraži

obec

31. 1. 2024

DF2023/360

program pre ZŠ - Komensky

36,00 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/359

licencia kataster

38,00 EUR

Danka Tkáčová

obec

31. 1. 2024

DF2023/358

materiál

421,52 EUR

SIMA Corp, s.r.o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/357

školské potreby pre MŠ

214,72 EUR

APL plus, s r.o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/356

vodné, stočné - OcÚ + strediská

613,17 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

31. 1. 2024

DF2023/355

kancelárske potreby

295,35 EUR

PAPERA s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/354

materiál na réžiu ŠJ - jednorázové nádoby

146,32 EUR

Goriziana Slovakia s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/353

eset pre ZŠ

31,50 EUR

Fax-Copy - Prešov s.r.o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/352

prenájom rohože

18,67 EUR

Lindstrom

obec

31. 1. 2024

DF2023/351

poplatok za školenie

45,00 EUR

MADE spol. s r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/350

vývoz odpadu

1 699,32 EUR

KOSIT a. s.

obec

31. 1. 2024

DF2023/349

IT služby

20,00 EUR

Oto Nándraži

obec

31. 1. 2024

DF2023/348

legislatívne zmeny 2024 - školenie

108,00 EUR

RELIA, s. r. o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/347

za verejné osvetlenie

112,25 EUR

Východoslovenská energetika

obec

31. 1. 2024

DF2023/346

za energiu OcÚ

202,70 EUR

Východoslovenská energetika

obec

31. 1. 2024

DF2023/345

za verejné osvetlenie

132,34 EUR

Východoslovenská energetika

obec

31. 1. 2024

DF2023/344

odstraňovanie náletových drevín

750,00 EUR

ROYAL FOREST

obec

31. 1. 2024

DF2023/343

kamenivo na posyp ciest

75,60 EUR

Agromelio, s r.o.

obec

31. 1. 2024

DF2023/342

za telefóny

77,87 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

31. 1. 2024

DF2023/341

telefóny

80,52 EUR

Slovak Telekom, a. s.

obec

31. 1. 2024

DF2023/340

za plyn - Základná škola

1 647,90 EUR

Východoslovenská energetika

obec

31. 1. 2024

DF2023/339

za plyn - OcÚ

498,10 EUR

Východoslovenská energetika

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 276-300 z 4526

Zverejňovanie

Prezidentské voľby 2024

voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.