Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 6. 2020

Poistná zmluva - úrazové poistenie

5190052241

42,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

18. 5. 2020

Dohoda č. 20/37/012/87

Dohoda č. 20/37/012/87

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

14. 5. 2020

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Východoslovenská distribučná

Obec Mirkovce

13. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 7/2020

Zmluva o dielo č. 7/2020

2 101,80 EUR

Marek Motýľ

Obec Mirkovce

13. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 6/2020

Zmluva o dielo č. 6/2020

9 072,42 EUR

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

24. 4. 2020

Zmluva o dielo č. 5/2020

Zmluva o dielo 5/2020

2 192,07 EUR

Miroslav Vilčko

Obec Mirkovce

2. 4. 2020

Dohoda č. 20/37/012/66

Dohoda č. 20/37/012/66

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

1. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva č. 1/2020

65,23 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Mirkovce

30. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 2/2020

65,23 EUR

Mesto Prešov

Obec Mirkovce

27. 3. 2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

518,36 EUR

Marek Motýľ

Obec Mirkovce

16. 3. 2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

Zmluva o dielo č. 3/2020

1 472,00 EUR

Marek Motýľ

Obec Mirkovce

16. 3. 2020

Zmluva č. 320 0291

Zmluva 320 0291

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Mirkovce

11. 3. 2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 800,00 EUR

HydroVolt Energy, s. r. o.

Obec Mirkovce

11. 3. 2020

Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku

Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku

10,00 EUR

Nájomcovia

Obec Mirkovce

10. 3. 2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

10 632,00 EUR

JASTA Slovakia s. r. o.

Obec Mirkovce

9. 3. 2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

719,75 EUR

Matúš Piskura

Obec Mirkovce

19. 2. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3

Neuvedené

NATUR - PACK, a. s.

Obec Mirkovce

17. 2. 2020

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek

0,00 EUR

KOSIT a. s.

Obec Mirkovce

17. 2. 2020

Zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľská zmluva

0,00 EUR

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Obec Mirkovce

12. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

524,16 EUR

KOSIT a. s.

Obec Mirkovce

12. 2. 2020

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

650,00 EUR

MEDIAL

Obec Mirkovce

31. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

960,00 EUR s DPH

Ing. Janka Hirjáková

Obec Mirkovce

30. 12. 2019

Zmluva 3/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 3/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov

65,23 EUR

Obec Rožkovany

Obec Mirkovce

30. 12. 2019

Zmluva o dielo 1/2020

Zmluva o dielo 1/2020

30,00 EUR

Despan, s.r.o.

Obec Mirkovce

22. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

60,00 EUR

POSOL s. r. o.

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 284

Zverejňovanie

Prezidentské voľby 2024

voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

voľby EÚ

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

rozhlas v mobile

Registrácia

Výročná správa obce

správa

      Výročná správa obce Mirkovce

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

ukážka videa

Harmonogram 2024 vývoz odpadu

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.