Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908449

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

11.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908620

20,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

11.10.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908557

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

03.10.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a. s.

Obec Mirkovce

02.10.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Poistná zmluva 5190050176

39,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

01.10.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Dohoda č. 19/37/052/548

6 013,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

13.09.2019

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Mirkovce

12.09.2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Roman Balog

Obec Mirkovce

12.09.2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Rudolf Balog

Obec Mirkovce

12.09.2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Rudolf Balog

Obec Mirkovce

12.09.2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Štefan Balog, Zdena Balogová

Obec Mirkovce

12.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

2 001,00 EUR

AN fors, s. r. o.

Obec Mirkovce

12.09.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 320,00 EUR

Ing.Vladimír Kačmár-firma MC44

Obec Mirkovce

11.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 3/2019

7 208,47 EUR bez DPH

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

02.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb 1/2019

Zmluva o poskytovaní služieb 1/2019

1,20 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

02.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 2/2019LH

2 650,00 EUR

L + H KOM s. r. o.

Obec Mirkovce

15.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb o vývoze odpadu

ZM-KO-OD-20-0015_ZoD

77 429,76 EUR

KOSIT a. s.

Obec Mirkovce

08.08.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

08.08.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov

245,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

23.07.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Anton Straka, Štefan Straka

Obec Mirkovce

12.07.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

69,00 EUR

Monika Jenčová

Obec Mirkovce

01.07.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

588 217,26 EUR

EKO SVIP, s. r. o.

Obec Mirkovce

19.06.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

105,60 EUR

Disig, a. s.

Obec Mirkovce

18.06.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok

30,00 EUR

innogy Slovensko, s. r. o.

Obec Mirkovce

17.06.2019

Zmluva 2/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 2/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov

65,23 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: