Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 11. 2019

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

První certifikační autorita, a. s.

Obec Mirkovce

15. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č. 258/2019/OO

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov

Obec Mirkovce

11. 11. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

960,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

Obec Mirkovce

4. 11. 2019

Zmluva o spolupráci

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

25. 10. 2019

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

1 937,03 EUR bez DPH

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

24. 10. 2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2019/001673-080

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

11. 10. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908449

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

11. 10. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908620

20,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

11. 10. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908557

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

3. 10. 2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a. s.

Obec Mirkovce

2. 10. 2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Poistná zmluva 5190050176

39,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

1. 10. 2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Dohoda č. 19/37/052/548

6 013,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

13. 9. 2019

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Roman Balog

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Rudolf Balog

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Rudolf Balog

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Štefan Balog, Zdena Balogová

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

2 001,00 EUR

AN fors, s. r. o.

Obec Mirkovce

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 3/2019

7 208,47 EUR bez DPH

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

2. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb 1/2019

Zmluva o poskytovaní služieb 1/2019

1,20 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

2. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 2/2019LH

2 650,00 EUR

L + H KOM s. r. o.

Obec Mirkovce

15. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb o vývoze odpadu

ZM-KO-OD-20-0015_ZoD

77 429,76 EUR

KOSIT a. s.

Obec Mirkovce

8. 8. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

8. 8. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov

245,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

23. 7. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Anton Straka, Štefan Straka

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 284

Zverejňovanie

Referendum 2023

referendum

ANKETA - optická sieť

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

Stavebný úrad

stavebný úrad

Projekt Materská škôlka

mš

Projekt Chodník a cesta k rómskej osade

Chodník projekt

Projekt Terénna sociálna práca v obci

projekt STP

 


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.