Menu
Obec Mirkovce
obecMirkovce

Zmluvy

Obec Mirkovce ako povinná osoba na základe: 

  • Zákona č. 211/2000 Z: z. o slobodnom prístupe k informáciám (zmena z. č. 395/2021 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 31.03.2022)
  • Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení v z. n. p. účinné od 01.04.2022;   zverejňuje zmluvy od 31.03.2022 v Centrálnom registre zmlúv.

Prístup: https://www.crz.gov.sk/

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 11. 2019

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

První certifikační autorita, a. s.

Obec Mirkovce

15. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č. 258/2019/OO

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov

Obec Mirkovce

11. 11. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

960,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

Obec Mirkovce

4. 11. 2019

Zmluva o spolupráci

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

25. 10. 2019

Dodatok k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

1 937,03 EUR bez DPH

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

24. 10. 2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2019/001673-080

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Mirkovce

11. 10. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908449

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

11. 10. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908620

20,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

11. 10. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9922908557

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Mirkovce

3. 10. 2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a. s.

Obec Mirkovce

2. 10. 2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Poistná zmluva 5190050176

39,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mirkovce

1. 10. 2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Dohoda č. 19/37/052/548

6 013,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Mirkovce

13. 9. 2019

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Roman Balog

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Rudolf Balog

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Rudolf Balog

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

0,00 EUR

Štefan Balog, Zdena Balogová

Obec Mirkovce

12. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

2 001,00 EUR

AN fors, s. r. o.

Obec Mirkovce

11. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 3/2019

7 208,47 EUR bez DPH

BOLEX SK s. r. o.

Obec Mirkovce

2. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb 1/2019

Zmluva o poskytovaní služieb 1/2019

1,20 EUR

Cmarová Ľudmila

Obec Mirkovce

2. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 2/2019LH

2 650,00 EUR

L + H KOM s. r. o.

Obec Mirkovce

15. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb o vývoze odpadu

ZM-KO-OD-20-0015_ZoD

77 429,76 EUR

KOSIT a. s.

Obec Mirkovce

8. 8. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

8. 8. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov

245,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mirkovce

23. 7. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Anton Straka, Štefan Straka

Obec Mirkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 284

Zverejňovanie

Voľby 2022

Voľby 2022

Výstavba DOMOV Mirkovce - Dlhé Brehy

nové domy

www.staviamebyvanie.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

V KATASTRI OBCE MIRKOVCE

Výročná správa obce

výr.s

                Výročná správa 2021

Tlačivá na vyplnenie

tlačivá online

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022


Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.